Sortiment

Restsituation: Digoxin 0,25 mg

Det har tyvärr uppstått restsituation för Digoxin Evolan, tablett 0,25 mg. Den förväntas komma tillbaka i mitten av Augusti men det finns risk för ytterligare förseningar. Direkt utbytbara alternativ saknas, men Digoxin i styrkan 0,13 mg finns tillgänglig för förskrivning i dospåsar.

Vi kontaktar berörda förskrivare med uppmaning om att snarast se över förskrivningar av Digoxin Evolan, tablett 0,25 mg då vårt lager kan komma att ta slut under restperioden. När Digoxin Evolan, tablett 0,25 mg åter finns tillgänglig på marknaden är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.