Norr blir ny kund till Apotekstjänst

Apotekstjänst står som vinnare och får förtroende att leverera maskinell dosdispensering av läkemedel till Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten och Region Västernorrland.

Apotekstjänst står som vinnare och får förtroende att leverera maskinell dosdispensering av
läkemedel till Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten och
Region Västernorrland. Avtalet gäller 3 år från avtalstecknande (tidigast 2022-10-01) med
möjlighet till förlängning med upp till 1 år. Nu följer en avtalsspärr på 10 dagar. Det är andra
gången under hösten Apotekstjänst vinner ett nytt avtal.
Läs mer