Fortsatt förtroende, förlängt samarbete med Varuförsörjningsnämnden och Regionerna

Varuförsörjningsnämnden som representerar Region Uppsala, Region Västmanland, Region
Dalarna, Region Örebro län och Region Sörmland, har valt att ge Apotekstjänst fortsatt
förtroende och förlängt samarbetet genom att nyttja det sista optionsåret i ramavtalet
avseende tredjepartslogistik fram till 30 september 2023.

Läs mer