Apotekstjänst vinner dosupphandling i Region Stockholm

Apotekstjänst har vunnit en upphandling i Region Stockholm för Dosdispensering av läkemedel för öppenvården. Avtalet som sträcker sig under fyra år med option på ytterligare ett år avser leverans av dosförpackade läkemedel till ca. 20 978 patienter inom ca. 20 kommuner. Region Stockholm blir i och med det ny kund till Apotekstjänst. Under 2021 vann Apotekstjänst också dosupphandlingar för Region Skåne, 7-Klövern och Norra sjukvårdsregionen.

- Vi är otroligt glada att Region Stockholm har valt oss som sin dosleverantör. Det är ett fint betyg på att Apotekstjänst levererar tjänster med hög kvalitet och att vi är konkurrenskraftiga. Vi ser fram emot att inom kort börja leverera tjänsten och utveckla den tillsammans med regionen, säger Maitham Ridha, VD Apotekstjänst Sverige AB. Läs mer

För ytterligare information kontakta:

Maitham Ridha, VD Apotekstjänst Sverige AB, maitham.ridha@apotekstjanst.se