Apotekstjänst vinner 7-Klöverns upphandling avseende Dos Öppenvård

Det nya avtalet innebär ett förnyat förtroende för Apotekstjänst som levererar tjänsten till regionerna idag.

Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Värmland, Region Västmanland,
Region Uppsala samt Region Örebro län ger Apotekstjänst uppdraget att leverera
dosdispensering och dosexpediering av förskrivna läkemedel för öppenvård. Det nya avtalet
innebär ett förnyat förtroende för Apotekstjänst som levererar tjänsten till regionerna idag.
Läs mer