• 2019-10-21, 19:32
Idag träffades Apotekstjänst, Varuförsörjningen och Varuförsörjningsnämnden för att tillsammans finna en lösning för att åtgärda de brister som tyvärr uppkommit gällande materielleveranserna. På mötet togs ett gemensamt beslut att fler leverantörer ska anlitas parallellt med Apotekstjänst för att temporärt avlasta uppdraget att leverera till de fem berörda regionerna. Apotekstjänst är positiva till detta, då det skapar ett handlingsutrymme för att så snart som möjligt återställa situationen till normalläge. Läs mer
  • 2019-10-21, 19:07
Apotekstjänst hade idag i ett bra och konstruktivt möte med Varuförsörjningsnämnden som styr Varuförsörjningen, den organisation som samordnar leveranserna med regionerna, och som är avtalspart med Apotekstjänst. Vid mötet beslutades att fler leverantörer kommer att kallas in för att återställa leveranserna till ordinarie nivåer. Apotekstjänst har som enda mål att alla leveranser ska fungera som önskat, och är positiva till denna förändring. Läs mer
  • 2019-10-20, 14:18
Den senaste tidens förseningar av sjukvårdsmaterial har drabbat patienter som väntat på en planerad operation. Apotekstjänst beklagar detta. Läs mer
  • 2019-10-18, 12:23
Apotekstjänst handhar sedan den 1 oktober tredjepartslogistiken av förbrukningsmaterial till Region Uppsala, Region Sörmland, Region Västmanland, Region Dalarna och Region Örebro län. Samordningen av upphandlingen och avtalet utförs av Apotekstjänsts uppdragsgivare Varuförsörjningen. Läs mer