• 2022-11-22, 15:05
Se våra öppettider under Jul och Nyår. Läs mer
  • 2022-11-02, 11:31
Apotekstjänst och Region Stockholm har tecknat avtal gällande dosdispensering av läkemedel i öppen vård. Läs mer
  • 2022-09-09, 13:56
Bytet av dosleverantör till Apotekstjänst genomfördes under helgen 3-4 september 2022 och allt har gått som planerat. Vi tackar nuvarande leverantör (Svensk Dos), e-Hälsomyndigheten, Inera och Region Skåne för ett bra samarbete och ett starkt engagemang. Läs mer
  • 2022-02-02, 15:23
Apotekstjänst har vunnit en upphandling i Region Stockholm för Dosdispensering av läkemedel för öppenvården. Avtalet som sträcker sig under fyra år med option på ytterligare ett år avser leverans av dosförpackade läkemedel till ca. 20 978 patienter inom ca. 20 kommuner. Region Stockholm blir i och med det ny kund till Apotekstjänst. Under 2021 vann Apotekstjänst också dosupphandlingar för Region Skåne, 7-Klövern och Norra sjukvårdsregionen. Läs mer
  • 2021-12-14, 12:17
Apotekstjänst står som vinnare och får förtroende att leverera maskinell dosdispensering av läkemedel till Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten och Region Västernorrland. Läs mer