• 2019-12-17, 16:17
Apotekstjänst har konsekvent valt, till skillnad från många andra, att inte kommunicera förhastade orsaksanalyser när det gäller logistikuppdraget i Uppsala. Det har lett till att det uppfattats som om vi medgett att vi har ett ansvar enligt avtalet. Att den nya leverantören inte klarade av uppstarten är dock en alltför enkel analys. Vi väljer nu att redogöra för vad som egentligen hände och hoppas att detta kan bidra till att denna typ av situation kan undvikas i framtiden. Läs mer
  • 2019-10-24, 13:10
Apotekstjänst förstärker bolagets ledning med en ny Vd, Örjan Frid. Han kommer senast från rollen som Vd på Eniro. Örjan Frids roll är att leda hela Apotekstjänst, inledningsvis med särskilt fokus på logistikhantering av materiel till regioner och sjukhus. Läs mer
  • 2019-10-23, 20:42
Med anledning av den turbulens som uppstått kring Apotekstjänst Sverige AB:s tidigare Vd Tomas Hilmos avgång på fredagen vill styrelsen göra följande uttalande Läs mer
  • 2019-10-22, 12:58
Apotekstjänst tidigare Vd Tomas Hilmo valde i fredags att kliva av uppdraget som VD med anledning att han upplevde en mycket hård arbetsbelastning och att han ville koncentrera sig på andra arbetsuppgifter inom dosdispensering – Apotekstjänst läkemedelsverksamhet. Läs mer