Uppdatering – 22 oktober

Apotekstjänst tidigare Vd Tomas Hilmo valde i fredags att kliva av uppdraget som VD med anledning att han upplevde en mycket hård arbetsbelastning och att han ville koncentrera sig på andra arbetsuppgifter inom dosdispensering – Apotekstjänst läkemedelsverksamhet.

Styrelsen fick besked om detta under veckoslutet och ville ha en ordnad hantering av ärendet. Man satte därför upp en kommunikationsplan gällande Tomas Hilmos avgång, där man först skulle informera Apotekstjänsts personal under måndagen och sedan övriga parter, inklusive Varuförsörjningen och Varuförsörjningsnämnden. Apotekstjänst meddelade dock Varuförsörjningen i söndags och till Varuförsörjningsnämnden under mötet på måndagen om att Tomas Hilmo nu skulle övergå till att fokusera på Apotekstjänsts läkemedelsverksamhet. Tillsvidare är det hela styrelsen som är operativ.