Apotekstjänst - Försörjning
Förbrukningsmaterial till region och kommun
Nyheter

Senaste nytt
  • 2023-10-03, 06:25
Efter upphandling av tredjepartslogistik (3PL) som Varuförsörjningen har genomfört kommer Apotekstjänst att avsluta sitt nuvarande uppdrag avseende distribution av sjukvårdsmateriel till region Uppsala, Dalarna, Västmanland, Sörmland och Örebro. Vi vill rikta ett stort tack till Varuförsörjningen, regionerna, kommunerna, sjukhusen, vårdinrättningarna och alla beställare och samarbetspartners som vi har arbetat med under den gångna avtalstiden. Läs mer
  • 2022-11-22, 15:05
Se våra öppettider under Jul och Nyår. Läs mer