Vanliga frågor

Helförpackningar beställs via Pascal. I undantagsfall, till exempel vid driftsstörningar i Pascal eller för er som inte har tillgång till Pascal, kan vi ta emot beställningar via fax eller per telefon. Blanketter för reservrutiner hittar du här.

Om leverans av helförpackning inte kan vänta till nästa dag hänvisar vi till närmaste apotek.

Vid läkemedelsövertag är det möjligt att avbeställa utskick av förteckning recept vid försändelser från Apotekstjänst. Vill du avbeställa dokumentet för alla patienter på en dosmottagare kontaktar du oss på kundtjanst@apotekstjanst.se.

Vill du avbeställa förteckning recept för enskilda patienter meddelas det genom följande blankett, där patienternas personuppgifter måste specificeras. Följesedel, kundinformation och receptpåminnelse kommer fortfarande att skickas ut av säkerhetsskäl.
Avbeställning av dokumentation

Om ni inte är på plats när leveransen kommer och inte heller har en tydlig leveranshänvisning, återgår paketet till leveransterminalen, för att dagen efter levereras till ett alternativt utlämningsställe.

Dropkort/avisering lämnas hos er (i brevlåda eller motsvarande). På dropkortet/aviseringen framgår var paketet kan hämtas dagen efter.

Att lämna paketet utanför dörren och utan kvittens får inte göras.

Våra utlämnande apotek har rutinen att de meddelar Apotekstjänst via blanketten ”Ej avhämtade dosrullar” när en patient har två ej avhämtade dosrullar kvar på apoteket. Apotekstjänst skriver därefter ett Pascalmeddelande för aktuell patient där vi informerar förskrivaren om att patienten inte hämtat ut sina två senaste dosrullar.

Vi erbjuder direktleverans till samtliga boenden och hemtjänstgrupper Kontakta oss på leveranser@apotekstjanst.se för mer infromation.

Efter många önskemål från våra kunder har vi tagit fram en behållare för dosrulle i vårt sortiment.
En behållare för dosrulle underlättar förvaring och hantering.
Du kan enkelt dra fram nästa dospåse och riva av den.

Behållaren beställer hos oss via e-post till kundtjanst@apotekstjanst.se, eller genom att ringa vår kundtjänst på 010-221 69 70.

Behållaren kostar 189kr inklusive moms (ingår ej i högkostnadsskyddet).