Höjning av högkostnadsskyddet 2020

Från och med den 1 januari 2020 höjs taket för högkostnadsskyddet för läkemedel från 2 300 kronor till 2 350 kronor. De patienter som under 2019 uppnått frikort behåller sitt frikort fram till att perioden är slut, varefter de börjar på en ny period enligt det nya taket.

Läs mer och se exempel på E-hälsomyndighetens hemsida