Huvudbild

Betalningar

Apotekstjänst faktureringspartner - Svea Ekonomi

Apotekstjänst har anlitat Svea Ekonomi som faktureringspartner. Det innebär att Svea Ekonomi, på uppdrag av Apotekstjänst, kommer fakturera doskundernas läkemedelskostnader.

Anmäler doskunderna inget annat önskemål kommer det månadsvis sändas en faktura på samtliga läkemedelsinköp.
Inget nytt kreditavtal behöver sändas in så länge man inte önskar delbetalning.

Frågor om fakturor besvaras av Svea Ekonomis kundtjänst, 
telefon 08-470 36 11
alternativt epost: apotekstjanst@sveaekonomi.se

Se även Svea Ekonomis hemsida:
http://www.sveaekonomi.se/apotekstjanst

 

Vanliga frågor & svar:

Hur gör jag om min faktura ska skickas till en annan adress än min folkbokföringsadress?
Kontakta Svea Ekonomis kundtjänst via telefon eller e-post, kontaktuppgifter se ovan.

Hur gör jag om jag önskar delbetala mina läkemedelskostnader?
Du behöver då teckna ett konto för delbetalning. Kontakta Svea Ekonomis kundtjänst via telefon eller e-post, kontaktuppgifter se ovan.
Blanketter för ansökan om delbetalning finns att hämta på Svea Ekonomis hemsida: https://www.svea.com/se/sv/foretag/finansiering/apotekstjanst/

 

Hur gör jag om jag önskar betala mina fakturor med autogiro?
För att betala med autogiro måste du lämna in en autogiroansökan. Kontakta Svea Ekonomis kundtjänst via telefon eller e-post, kontaktuppgifter se ovan.
Blanketter för ansökan om autogiro finns att hämta på Svea Ekonomis hemsida: https://www.svea.com/se/sv/foretag/finansiering/apotekstjanst/

 

Vad händer om jag inte anmäler något önskemål till Svea Ekonomi?
Om du inte anmäler något önskemål kommer Svea Ekonomi automatiskt att skicka en faktura till dig. Ingen ansökan eller kreditprövning behövs.

 

Kan jag betala kontant när jag hämtar mina läkemedel?

Ja, om du tillhör något av landstingen/regionerna Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Östergötland eller Jönköping kan du betala kontant för dina läkemedel när du hämtar ut dem på ett apotek.

Vilka är fakturaavgifterna?
Fakturaavgiften är 25 kr/faktura (med autogiro 14 kr/faktura).

Finns det andra betalningssätt?
Ja, det finns ett avgiftsfritt alternativt. För att kunna använda er av det avgiftsfria alternativet behöver ni först kontakta Svea Ekonomis kundtjänst via telefon eller e-post, kontaktuppgifter se ovan.

Betalning av dosmediciner vid det avgiftsfria alternativet skall ske vid varje leverans. Beloppet som ni skall betala finner ni på er kundinformation som medföljer dosmedicinen, se exempel nedan.
Vid betalningen anger ni som referens receptpåse Id numret, som ni finner högst upp på kundinformationen samt personnummer.

Betalning skall ske senast 5 dagar efter er leverans

 

 

Jag har redan ett PayEx apotekskonto, måste jag säga upp det?
Nej, ni som idag har ett PayEx apotekskonto behöver inte säga upp det utan kan fortsätta använda det vid inköp av varor hos andra apotek.

Jag har frikort. Varför har jag fått en faktura?
Vi fakturerar månadsvis i efterskott och fakturan avser levererade läkemedel innan du fick frikort (2.250 kr/år). Du kan även ha kommit upp i frikort under månaden och då måste du betala för de läkemedel du fick innan frikortet började gälla. Du kan även ha köpt varor som inte omfattas av högkostnadsskyddet och då gäller inte frikortet.

 

Högkostnadsskydd

Hur fungerar högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet innebär att du betalar högst 2 250 kronor per tolvmånadersperiod för dina receptbelagda läkemedel. Här kan du läsa mer om hur det fungerar.

Högkostnadsskyddet är en del av Läkemedelsförmånen, som är till för att skydda dig mot höga kostnader för receptbelagda läkemedel. Det innebär att läkemedel subventioneras via skattemedel. Staten betalar en del av kostnaden. Vilka läkemedel som ingår beslutas av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket.

Högkostnadsskyddet innebär att du betalar högst 2 250 kronor per tolvmånadersperiod för receptbelagda läkemedel. Detta gäller förutsatt att dina läkemedel ingår i Läkemedelsförmånen samt att du går med på att få din medicin utbytt mot ett billigare preparat med samma substans, om patentet gått ut för originalprodukten.

Tolvmånadersperioden räknas från den dag då du gör ditt första receptuttag efter att din föregående högkostnadsperiod gått ut. När du betalat 2 250 kronor inom perioden får du ett frikort som gäller under resten av de tolv månaderna.

Högkostnadsskyddet kopplas till prisbasbeloppet

Från och med 2013 är högkostnadsskyddet att kopplat till prisbasbeloppet.  Det betyder att man varje år utgår från prisbasbeloppet och räknar ut vad det högsta beloppet att betala i högkostnadsskyddet ska vara. Utifrån det räknar man också ut vilka beloppsgränserna i rabattrappan ska vara. Ett nytt prisbasbelopp beslutas varje år av regeringen. Prisbasbeloppet är ett referensbelopp som används i bland annat socialförsäkringssammanhang för att justera olika ersättningar i förhållande till det allmänna prisläget i samhället.

Att högkostnadsskyddet kopplas till prisbasbeloppet innebär att det kan ske små förändringar i beloppen från år till år.

Högkostnadsskydd för barns läkemedel

Alla barn som är under 18 år och som tillhör samma familj räknas ihop och har ett gemensamt högkostnadsskydd. Din sammanlagda kostnad för dina barns mediciner blir alltså aldrig högre än 2 250 kronor per tolvmånadersperiod.

Läs mer om högkostnadsskyddet:

eHälsomyndigheten 

Fass.se

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)


Annan betalare

Annan Betalare Patient avser fakturamottagare där samtliga läkemedelskostnader för en patient ska faktureras till en annan fakturamottagare och betalare. Fakturamottagare kan vara till exempel ett landsting eller en privat vårdenhet.

Leveranssätt styr möjligt betalningssätt

  • Direktleverans – Faktura till Annan Betalare

Apotekstjänsts Faktura till Annan Betalare Patient kan endast utfärdas för patienter som bor på boende eller liknande dosmottagare med direktleverans.

  • Utlämning hos apotek/ombud – Rekvisition från Annan Betalare till Patient

Apotekstjänsts Faktura till Annan Betalare Patient kan inte utfärdas för patienter med utlämning hos apotek/ombud. Patient blir då automatiskt kontantbetalande. Annan Betalare (Landsting/vårdenhet) måste därför utfärda en rekvisition till patient som lämnas till apotek/ombud vid utlämning.